LÖPANDE BOKFÖRING & REDOVISNING

BROSIS REDOVISNINGSFILOSOFI

Redovisning är en grundpelare och stomme hos företag för att kunna vägleda företaget och låta det utvecklas. Utan att kunna granska det förflutna blir det omöjligt att förutspå framtiden.

BROSIS hjälper till att uppnå dessa mål och till bästa möjliga resultat för att så smidigt framföra rätt information och statistik till alla intressenter.

BROSIS Consulting erbjuder löpande bokföring och redovisning. Företaget besitter erfarenhet inom ett antal olika affärssytem, så som:
Visma, FortNox, Pyramid, NAV och Mamut.

Scroll Up