BOKSLUT, ÅRSREDOVISNING & DEKLARATION

BROSIS DEKLARATIONSFILOSOFI

Brosis Consulting AB ombesörjer hela processen från att skapa bokslut med dokumentation, till fullständig årsredovisning och deklaration.

I de fall kunden har revisiorskrav, sker detta i samarbete med denne.

Scroll Up