BRANSCHER

BROSIS ERFARENHETER

BROSIS Consulting AB har arbetat under många år och hanterat kunder från många olika branscher. Med våra kunder har vi samlat på oss mycket information och kunskap kring hur de olika branscherna fungerar. Erfarenhet som inte bara effektiviserar arbetet inom de branscherna utan även underlättar för nya utmaningar inom främmande branscher.

  • Bygg och anläggning
  • Detaljhandel
  • Skogs- och pappersindustrin
  • Hotell- och restaurang
  • Hälsa- och sjukvård
  • Fordonsindustrin
  • Fastigheter
Scroll Up